2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Zdrowie i bezpieczeństwo

Naszym priorytetem jest tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Wprowadzamy elastyczny czas pracy, promujemy aktywny wypoczynek i zdrowy tryb życia. Dbamy o komfort pracowników, wykorzystując w naszych biurach ergonomiczne rozwiązania, aranżując pokoje relaksu oraz przestrzenie wspierające integrację i kreatywność.

Promocja zdrowego stylu życia (corporate wellness) w Banku Zachodnim WBK

W maju 2016 roku rozpoczęliśmy wdrażanie programu Zdrowie na Bank. Program jest oparty na holistycznym modelu zdrowia, jego celem jest promocja zdrowego trybu życia i idei work-life balance W ramach czterech filarów tematycznych prowadzimy działania edukacyjne i motywacyjne, wspieramy inicjatywy oddolne i organizujemy – we współpracy z partnerami – akcje prozdrowotne.

4 filary programu Zdrowie na Bank:

 • 1. Jedz zdrowo

  Czat i webinaria z dietetykiem, jabłka we wszystkich lokalizacjach banku – 3 akcje dystrybucyjne, Dzień Zdrowych Posiłków, platforma dietetyczna MultisportDiet dla użytkowników kart MultiSport, artykuły dotyczące zdrowego żywienia, wspólnie tworzona Bankowa Książka Kucharska.

 • 2. Bądź aktywny

  Grupa biegowa BZ WBK Runners Team (ponad 400 osób), piłki fitnessowe w salach spotkań, Rajd Bankowca i oferty turystyczne w systemie kafeteryjnym MyBenefit, promocja karty MultiSport, cykl artykułów dotyczących aktywności fizycznej, tzw. „Łańcuszek zdrowia” zapoczątkowany przez członków zarządu.

 • 3. Dbaj o siebie

  „Dni Zdrowia” zorganizowane dwukrotnie we współpracy z Medicover w kilku lokalizacjach w banku, (możliwość wykonania w pracy podstawowych badań: pomiaru glukozy, cholesterolu, ciśnienia, BMI), muzyka relaksacyjna dostępna w intranecie, webinarium dla kobiet z ginekologiem, MultiSport Logic dla użytkowników karty MultiSport, artykuły dotyczące szeroko pojętej profilaktyki zdrowia.

 • 4. Bądź ergo

  Artykuły na temat ergonomii miejsca pracy, instruktaż gimnastyki narządu wzroku, wideoporady dotyczące właściwej postawy przy biurku i regulacji foteli biurowych.

Rajd Bankowca

Rajd Bankowca jest największą ogólnobankową imprezą rekreacyjną, którą organizujemy już od 23 lat. To integracja firmowa i aktywny wypoczynek w jednym. Oferta rajdowa obejmuje trasy rowerowe, żeglarskie, wędrowne, konne, narciarskie, snowboardowe, rodzinne i poznawcze. Pracownicy oraz emeryci i renciści wraz z rodzinami mogą raz w roku uczestniczyć w rajdzie na preferencyjnych warunkach - wyjazd jest objęty dofinansowaniem z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Główne cele programu

 • Promowanie idei work-life balance
 • Integracja poprzez sport, turystykę, rekreację
 • Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu
 • Popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski i krajów sąsiednich
 • 1 821

  uczestników rajdów w 2016 roku (wzrost o 23% w porównaniu do roku 2015)

 • 3

  lokalizacje (Białka Tatrzańska, Kołobrzeg i Bieszczady)

 • 86%

  uczestników zadeklarowało swoją obecność na rajdzie w kolejnym roku

 • 94%

  poleciłoby wyjazdy innym pracownikom

Działania Biura BHP Banku Zachodniego WBK w 2016 roku

 • Organizacja Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Uruchomienie funduszu prewencyjnego na zakup biurowych akcesoriów ergonomicznych
 • Refundacja kosztów zakupu przez pracownika okularów do wysokości 1 200 zł
 • Audyty środowiska pracy w oddziałach banku
 • Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników
 • Aktualizacja procesu szkolenia okresowego BHP
 • Uruchomienie systemu automatycznych powiadomień o braku szkolenia okresowego BHP (znaczący wpływ na wzrost liczby osób, które ukończyły szkolenie)
 • Rozpoczęcie prac nad nowym systemem oceny ryzyka zawodowego

Tutaj znajdziesz szczegółowe dane liczbowe z zakresu BHP:

Wypadki (incydenty) przy pracy w podziale na płeć
Wskaźnik
Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy 51 12
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych 0 0
Liczba wypadków ciężkich (incydentów) 0 0
Liczba wypadków lekkich (incydentów) 51 12
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach 67
(jeden z wypadków był zbiorowy)
Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy, oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą płci
Kobiety Mężczyźni Łącznie
IR – wskaźnik częstotliwości wypadków (całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach, podzielona przez liczbę zatrudnionych, pomnożona przez 1 tys.) 4,61 1,01 5,62
LDR – Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (stosunek łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy w raportowanym okresie, pomnożony przez 200 tys.) 8,63 1,73 6,81
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku, podzielona przez liczbę wypadków) 13,87 4,58 12,20
AR – wskaźnik absencji (całkowita liczba dni nieobecności w pracy, podzielona przez liczbę przepracowanych dni w roku, pomnożona przez 200 tys.) 15 321,06 5 279,66 12 670,25