2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

  • Klient

  • Pracownik

  • Społeczności

  • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Zatrudnienie

W Banku Zachodnim WBK tworzymy przyjazne, angażujące środowisko pracy dla blisko 12 tys. pracowników zatrudnionych w centrach wsparcia bankowości we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Lublinie oraz oddziałach na terenie całej Polski. Budując zespół, opieramy się na założeniu, że pracownicy są najcenniejszym zasobem organizacji, a ich potencjał przyczynia się do rozwoju banku.

Łączna liczba pracowników
Wskaźnik
Łączna liczba pracowników Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć
11 921 8 774 3 147
Liczba pracowników w podziale na regiony
Wskaźnik
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnienie w Centrum Wsparcia Biznesu
3 405 2 058 5 463
Zatrudnienie w oddziałach
5 369 1 089 6 458

Nasi pracownicy obsługują naszych klientów w 658 oddziałach. Dodatkowo nasze usługi oferuje 109 placówek partnerskich, w których pracuje 366 pracowników.

Po więcej danych liczbowych obrazujących skalę naszego zatrudnienia i fluktuację pracowników, kliknij w poniższy przycisk.

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu
Wskaźnik
Łącznie Kobiety Mężczyźni
Pełny etat 11 617 8 561 3 056
Niepełny etat 304 213 91
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas trwania umowy
Wskaźnik
Łącznie Kobiety Mężczyźni
Czas określony 1 899 1 302 597
Czas nieokreślony 10 022 7 472 2 550
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć
Wskaźnik
Łączna liczba pracowników w przeliczeniu na etaty Łączna liczba pracowników w przeliczeniu na osoby
Łączna liczba pracowników 11 733 11 921
Kobiety 8 660 8 774
Mężczyźni 3 073 3 147
Liczba pracowników i współpracowników zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby)
Wskaźnik
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia 628 282 910
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło 4 15 19
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy stażowej 352 189 541
Samozatrudnieni - - -
Pracownicy pod nadzorem i/lub pracownicy sezonowi - - 989
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć Wyjaśnienie przypisu 1
Wskaźnik
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba pracowników 8 774 3 147 11 921
Liczba nowo zatrudnionych pracowników 1 184 606 1 790
Udział nowo zatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników, w podziale na płeć 13,5% 19,3% 15%
Udział nowo zatrudnionych, w podziale na płeć, w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników 66,1% 33,9% -

Powrót do przypisu1w tekście W ciągu ostatniego roku znacząco wzrosła liczba zatrudnionych w banku pracowników. Zmiana w stosunku do danych raportowanych za 2015 rok wynika głównie z włączenia w struktury banku pracowników Multikanałowego Centrum Komunikacji, działającego wcześniej na zasadach outsourcingu.

Liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe
Wskaźnik
Liczba pracowników
<30
Liczba pracowników
30-50
Liczba pracowników
>50
Liczba pracowników 2 270 8 114 1 537
Liczba odejść pracowników w danej grupie 1 027 747 16
Udział nowo zatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników, w podziale na grupę wiekową 45,2% 9,2% 1%
Udział nowo zatrudnionych, w podziale na grupę wiekową, w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników 57,4% 41,7% 0,9%
Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć
Wskaźnik
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba pracowników 8 774 3 147 11 921
Liczba odejść pracowników 1 269 469 1 738
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników, w podziale na płeć 14,5% 14,9% 14,6%
Udział odejść pracowników, w podziale na płeć, w łącznej liczbie odejść pracowników 73% 27% -
Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe
Wskaźnik
Liczba pracowników
<30
Liczba pracowników
30-50
Liczba pracowników
>50
Liczba pracowników 2 270 8 114 1 537
Liczba odejść pracowników w danej grupie 606 952 180
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników, w podziale na grupę wiekową 26,7% 11,73% 11,71%
Udział odejść pracowników, w podziale na grupę wiekową, w łącznej liczbie odejść pracowników 34,87% 54,78% 10,36%