2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Struktura zarządcza

Zarząd

Bankiem Zachodnim WBK zarządzają Wyjaśnienie przypisu 1

Michał Gajewski

Prezes Zarządu
Banku Zachodniego WBK

Członkowie Zarządu Banku Zachodniego WBK:

 • Andrzej Burliga

  Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Zarządzania Ryzykiem

 • Michael McCarthy

  Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

 • Marcin Prell

  zarządzający Pionem Prawnym i Zapewnienia Zgodności

 • Mirosław Skiba

  Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Bankowości Detalicznej

 • Maciej Reluga

  zarządzający Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Banku

 • Dorota Strojkowska

  zarządzająca Pionem Partnerstwa Biznesowego

 • Carlos Polaino Izquierdo

  zarządzający Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej

 • Artur Chodacki

  zarządzający Pionem Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 • Arkadiusz Przybył

  zarządzający Obszarem Dystrybucji Detalicznej w Pionie Bankowości Detalicznej

Powrót do przypisu1w tekście Skład Zarządu Banku Zachodniego WBK, stan na 30.04.2017 r.

W 2016 roku funkcję Członka Zarządu przestali pełnić: p. Beata Daszyńska-Muzyczka i p. Paweł Wieczorek.

22 czerwca 2016 roku na Członka Zarządu BZ WBK S.A. powołano p. Artura Chodackiego.

29 listopada 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK objął p. Michał Gajewski (nominowany na to stanowisko 16 maja 2016 roku). Jednocześnie wygasła czasowa delegacja pana Gerry’ego Byrne’a do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Banku.

14 grudnia 2016 roku na Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK powołano p. Dorotę Strojkowską, która objęła tę funkcję w 2017 roku, po wygaśnięciu zobowiązań związanych z dotychczasowym zatrudnieniem.

Rada Nadzorcza Wyjaśnienie przypisu 2

 • Gerry Byrne

  Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK

 • José Luis De Mora

  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK

Członkowie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK:

 • Danuta Dąbrowska

 • dr Witold Jurcewicz

 • John Power

 • Marynika Woroszylska-Sapieha

 • José Manuel Campa

 • Jerzy Surma

 • David R. Hexter

 • Jose Garcia Cantera

Powrót do przypisu2w tekście Skład Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK, stan na 30.06.2017 r.

Pomiędzy 1 stycznia 2016 roku, a 30 czerwca 2017 roku skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. W dniu 17.05.2017 pan Jose Manuel Campa zastąpił w Radzie Nadzorczej Banku Zachodniego WBK pana Jose Manuela Varelę, który zrezygnował z pełnionej funkcji.

Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju

Na straży polityki CSR Banku Zachodniego WBK stoi Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, któremu przewodniczy Prezes Zarządu. W jego skład wchodzą szefowie poszczególnych pionów i obszarów zaangażowanych w kwestie związane z CSR. Komitet przedstawia propozycję strategii i monitoruje inicjatywy podejmowane w tym zakresie przez bank.

Raport CSR stanowi część rocznego raportu banku i przedstawia strategię, zarządzanie i cele ustalone w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowe informacje: Jeżeli chcesz poznać pełną treść „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2016 roku”, kliknij TUTAJ. plik otwiera się w nowym oknie