2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Jak wpływamy na środowisko?

Nasza działalność biznesowa wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych i wpływem na środowisko naturalne. Chcemy, aby był on jak najmniej negatywny, dlatego świadome podejście do kwestii środowiskowych ma swój wydźwięk w naszej strategii biznesowej.

O wdrożonych przez nas politykach dotyczących zasad postępowania w relacjach „potencjalny klient biznesowy z branży wrażliwej – instytucja bankowa” , które dotyczą m.in. podejścia do współpracy z podmiotami mogącymi w znaczący sposób wpływać na stan środowiska naturalnego, przeczytasz w dziale Etyka.

Biura, oddziały, flota samochodowa i nawyki naszych pracowników wpływają na zmiany klimatu i skalę wykorzystania wielu zasobów naturalnych. Dlatego kładziemy nacisk na efektywność energetyczną, minimalizację zużycia paliw, wody, papieru itp. bezpośrednio w naszej codziennej działalności.

Coraz więcej certyfikowanych środowiskowo budynków

Ilu naszych pracowników pracuje w budynkach certyfikowanych ekolFogicznie znakami LEED lub BREEAM?

 • 2015

  18%

  wszystkich pracowników

 • 2016/2017

  32%

  wszystkich pracowników i ok. 60% pracowników Centrów Wsparcia Biznesu

 • Plan na 2018

  45%

  wszystkich pracowników będzie pracowała w certyfikowanych ekologicznie budynkach

Warto podkreślić, że 35% pracowników Centrum Wsparcia Biznesu pracuje w budynkach z najwyższym poziomem certyfikacji LEED Platinium. Są to budynki technologicznie najbardziej zaawansowane, jeśli chodzi o energooszczędność i ekologię.

W 2018 roku wartość ta będzie jeszcze większa – 80% pracowników CWB. Budujemy siedzibę we Wrocławiu, która zostanie poddana tego typu certyfikacji. W nowym biurowcu będzie pracować około 1 350 pracowników.

Zielone Biura Banku Zachodniego WBK

W 2016 roku uruchomiliśmy kolejnych 17 Zielonych Biur, czyli oddziałów banku opartych na ekologicznych standardach. Ich celem jest budowanie proekologicznej świadomości pracowników i klientów, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i obniżanie kosztów działalności.

Certyfikat Zielone Biuro

Już 53 nasze oddziały mają przyznany standard Zielonego Biura.

Efektywność energetyczna

Zużycie energii i paliw jest przez nas szczegółowo monitorowane, a efekty wdrożenia nowych technologii przekładają się na oszczędności w kWh. Ponadto, przy corocznym wyborze dostawcy energii, kierujemy się m.in. kryterium udziału wartości zielonej energii, którą oferuje sprzedawca.

Wskaźniki
Zużycie w 2015 r. Zużycie w 2016 r.
Całkowite zużycie energii elektrycznej [MWh]: 36 364,143 34 055,718
Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych [MWh]: 20 333,05 21 189,26
w tym z gazu ziemnego: 15053,03 16 516,183
w tym z oleju opałowego: 2059,5 2858,9
w tym z oleju napędowego: 3 221,02 1 814,18
Poziom zużycia energii
Wskaźniki
Zużycie w 2015 r. Zużycie w 2016 r.
Benzyna [m3] 2 778,654 3 510,559
Gaz ziemny [m3] 1 505 302,86 1 551 301,759
Olej opałowy [tony] 176,025 244,353
Olej napędowy [m3] 322 181,418

Przykłady naszych działań

Wymiana zwykłych żarówek na oświetlenie LED, które ma dziesięć razy dłuższą żywotność.

Wymiana czynnika chłodniczego w klimatyzatorach na bardziej przyjazne środowisku.

W oświetleniu zewnętrznym budynków naszych Centrów Wspomagania Bankowości i oddziałów stosujemy czujniki zmierzchowe, które automatycznie włączają oświetlenie zewnętrzne, dzięki czemu zmniejszamy zużycie energii.

Co roku bierzemy udział w akcji „Godzina dla Ziemi” i wyłączamy na godzinę oświetlenie zewnętrzne budynków naszych głównych siedzib. Co dla nas ważne, przy tej okazji, edukujemy pracowników na temat podstawowych zachować proekologicznych, takich jak segregacja odpadów, oszczędzanie energii i papieru.

Zużycie papieru
wskaźniki
2015 2016
Zużycie papieru [tony]:
510,70 448,96
Papier przekazany do recyklingu [tony]:
1 265 1 437,38

Używamy drukarek z automatycznie ustawionym drukiem dwustronnym, coraz więcej spraw załatwianych jest też w formie elektronicznej (email). Od 2017 roku Departament Rachunkowości banku wprowadzi możliwość przyjmowania od dostawców e-faktury.

Emisje dwutlenku węgla
2015 r. 2016 r.
Emisje CO2 wynikające z zakupionej na potrzeby banku energii elektrycznej 30 236,79 ton CO2 27 176,46 ton CO2
Emisje CO2 związane z wytwarzaniem ciepła 3 622,415 ton CO2 3 888,02 ton CO2
Emisje CO2 związane z transportem i paliwem spalanym w silnikach pojazdów służbowych 7 312,96 ton CO2 8 622,487 ton CO2