2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Przyjazne miejsce

Chcemy być bankiem Przyjaznym l Rzetelnym l Dla Ciebie – takie są nasze wartości.

Nasza kultura organizacyjna

Od 2015 roku rozpoczęliśmy transformację naszej kultury organizacyjnej poprzez wdrożenie zachowań zgodnych z tymi wartościami w procesy i narzędzia HR.

Nasze standardy zachowań opartych na wartościach:

 • Aktywnie współpracuję

 • Wspieram innych

 • Mówię wprost

 • Słucham z uwagą

 • Okazuję szacunek

 • Dotrzymuję obietnic

 • Angażuję się w zmiany

 • Pracuję z pasją

Dużą rolę we wdrażaniu nowej kultury organizacyjnej odgrywają ambasadorzy – pracownicy różnych jednostek banku, którzy zajmują się promocją wartości i standardów zachowań poprzez kreowanie akcji oddolnych i angażowanie się w inicjatywy ogólnobankowe. Co kilka miesięcy spotykają się oni na wspólnych warsztatach, dzielą dobrymi praktykami, przygotowują filmy i materiały do intranetu, współorganizują spotkania z wyższą kadrą menedżerską, promują globalne inicjatywy.

Niezwykle ważni w transformacji naszej kultury są menedżerowie. Przez cały 2016 rok uczestniczyli oni w warsztatach, które wspierały ich w zarządzaniu przez wartości. Menedżerowie określali, które zachowania będą wdrażać w swoich zespołach jako pierwsze, uczestniczyli w działaniach promujących wartości i zachowania (m.in. 58 warsztatów z firmą zewnętrzną, udział w 12 filmach o wartościach i zachowaniach, spotkania z szefem Pionu Partnerstwa Biznesowego o zarządzaniu przez wartości i zachowania).

Kultura organizacyjna

 • 60

  ambasadorów na koniec 2016 roku

 • 230 wpisów

  na bankowym portalu społecznościowym

 • blisko 100

  śniadań biznesowych między ambasadorami kultury, a najwyższą kadrą menedżerską

 • ponad 90

  warsztatów

 • blisko 30

  filmów

Kulturalny tydzień Grupy Santander

Kulturalny tydzień Grupy Santander to wielkie coroczne wydarzenie, tydzień pełen atrakcji koncentrujących się na wybranych inicjatywach transformujących naszą kulturę.

Od 6 do 10 czerwca ćwiczyliśmy kreatywność, poszerzaliśmy horyzonty, zadbaliśmy o relacje i zdrowie, a przy tym wszystkim praktykowaliśmy aktywną współpracę, wsparcie innych, mówienie wprost, słuchanie z uwagą, okazywanie szacunku, dotrzymywanie obietnic, angażowanie się w zmiany oraz pracę z pasją. Rozwijaliśmy swoje kompetencje na blisko 25 warsztatach i spotkaniach prowadzonych przez ekspertów ds. rozwoju w 5 miastach (indywidualne spotkania z ekspertami, „Poznaj mocne strony - warsztat AC”, „Zmiana perspektywy”, „Obudź w sobie kreatywność” i wiele innych). W 4 głównych biurach Banku, ponad 800 pracowników skorzystało z badań profilaktycznych.

Zrealizowaliśmy dwie akcje wolontariackie. Wraz z Bankami Żywności w całej Polsce zbieraliśmy żywność dla najbardziej potrzebujących (zgromadziliśmy jej ponad 3 tony). Zorganizowaliśmy również Bankowy Dzień Dawcy Szpiku i wspólnie z Fundacją DKMS pomagaliśmy ratować życie w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Lublinie oraz Makroregionie Zachodnim (łącznie blisko 15 miast).

Finałem tygodnia były odwiedziny naszego banku przez blisko 800 dzieci pracowników.

Czempioni Kultury

W drugiej połowie 2016 roku zorganizowaliśmy konkurs „Czempioni Kultury”. Wybieraliśmy w nim koleżanki i kolegów, którzy swoją postawą najlepiej ucieleśniają wartości i zachowania naszej kultury. Spośród ponad 1100 nominacji i 500 zgłoszonych osób wyłoniono 20 finalistów, na których każdy z pracowników mógł oddać swój głos.

W finale

 • 7 pracowników z największą liczbą głosów wzięło udział w globalnej konwencji grupy Santander w Hiszpanii
 • 13 pozostałych finalistów zaproszono na konwencję w Warszawie.

Dodatkowo, finaliści zostali wyróżnieni udziałem w warsztatach dotyczących wartości grupy, punktami w systemie kafeteryjnym MyBenefit oraz zaproszeniem do grona ambasadorów kultury.

StarMeUp

Na przełomie 2016 i 2017 roku wdrożyliśmy program StarMeUp – globalną platformę wspierającą działania zgodne ze standardami zachowań kultury organizacyjnej. Narzędzie pozwala pracownikom na wyrażenie wzajemnego uznania, czy podziękowania za współpracę zgodną z wartościami Przyjazny l Rzetelny l Dla Ciebie. Każdy pracownik otrzymuje co miesiąc do dyspozycji pulę głosów („gwiazdek”) – może je przyznać swoim koleżankom i kolegom, uzasadniając, które zachowanie ceni u nich najbardziej. Dla osób z największą liczbą wyrazów uznania są przygotowywane niespodzianki.

Zaangażowanie pracowników

W 2016 roku przeprowadziliśmy kolejne Badanie Zaangażowania Pracowników. Jego wyniki stanowią cenne źródło informacji na temat tego, jak pracownicy postrzegają organizację, jej wartości, styl działania, panujące w niej przywództwo oraz jej relacje z najbliższym otoczeniem. Pozwalają zidentyfikować obszary wymagające poprawy i określić plan konkretnych działań wspierających zaangażowanie pracowników.

Zaangażowanie pracowników

 • 50%

  pracowników osiągnęło najwyższą ocenę efektywności „w pełni efektywny”. To 4 p.p. więcej niż w 2015 i 6 p.p. więcej niż poziom zakładany na 2016 rok.

 • 72%

  pracowników odczuwa wsparcie ze strony organizacji.

 • 68%

  pracowników deklarowało dumę z pracy w banku. To wzrost o 3 p.p. w stosunku do roku poprzedniego.

 • 66%

  badanych chciałoby pracować w banku więcej niż 5 lat lub do emerytury.

 • 98%

  pracowników rozumie ryzyka, z którymi spotyka się w codziennej pracy i czuje za nie osobistą odpowiedzialność.