2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Priorytety

Naszym celem jest budowanie kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu, współpracy i dialogu, promującej oddolne inicjatywy. Wszystko po to, by tworzyć środowisko, w którym nasi pracownicy – w atmosferze szacunku – mogą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. Zależy nam również na tym, aby każdy z nich miał poczucie współuczestniczenia w zmianach, jakie zachodzą w banku.

Cele zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ, które są naszymi priorytetami:

Co wyróżniało rok 2016?

 • Bardzo dobre wyniki Badania Zaangażowania pracowników:
  • 50% pracowników w najwyższej kategorii oceny efektywności. Tym wynikiem osiągnęliśmy strategiczny cel założony na 2016 rok
  • 98% pracowników rozumie ryzyka, z którymi spotyka się w codziennej pracy i czuje za nie osobistą odpowiedzialność
  • 80% zgadza się, że w firmie powszechnie akceptuje się i docenia różnice pomiędzy pracownikami, związane np. z płcią, wiekiem, narodowością, rasą, religią (o 7 p.p. więcej niż w 2015 roku)
 • Wdrożenie polityki Szacunek i Godność
 • Już 60 ambasadorów kultury organizacyjnej
 • Zdrowie na Bank – pierwszy tego typu kompleksowy program promocji zdrowego stylu życia (corporate wellness)
 • Ocena 360 stopni dla wszystkich menedżerów
 • Dwa nowe programy rozwijania talentów dla pracowników oddziałów
 • 120 tys. uczestników szkoleń

Od 2015 roku w naszej organizacji funkcjonuje strategia HR, która zakłada kompleksowe podejście do pracownika.

 • Cykl życia zawodowego pracowników

  To wszystkie etapy naszej pracy: od rozmowy rekrutacyjnej, wprowadzenie do firmy, mechanizmy rozwoju i awansów, po decyzję o odejściu z banku.

  Nasz cel:

  budowanie jak najlepszego wizerunku banku jako pracodawcy na wszystkich etapach życia zawodowego pracowników, rozwój menedżerów i specjalistów, jak najlepsze procesy HR

 • Efektywność organizacyjna

  To efektywność kosztowa, ale również mechanizmy pomagające zbudować zmotywowany zespół, działający zgodnie z przyjętymi w banku wartościami Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie.

  Nasz cel:

  sprawiedliwy system wynagrodzeń, doskonalenie systemów oceny pracowników oraz programów motywacyjnych

 • Przyjazne miejsce pracy

  To promowanie zasad różnorodności i idei work-life balance, dbanie o komfortowe i bezpieczne warunki pracy naszego zespołu.

  Nasz cel:

  wprowadzanie odpowiednich narzędzi i inicjatyw (np. elastyczny czas pracy, system świadczeń pozapłacowych), integracja i współpraca

Nagrody i wyróżnienia

 • Ranking Universum Poland 2016

  5. miejsce w rankingu wśród banków (6. miejsce w 2015 r.).

 • Badanie firmy doradczej Antal

  4. miejsce w kategorii „najbardziej pożądany pracodawca według specjalistów i menedżerów w sektorze finansowym (1. miejsce wśród banków).

 • Raport wynagrodzeń Sedlak & Sedlak

  Najlepszy bank pod względem zwrotu w zainwestowane wynagrodzenia (1 zł = 1,76 zł zysku operacyjnego).

 • Solidny pracodawca 2016

  Nagroda potwierdzająca rzetelność działania firmy i wyróżniająca niestandardowe rozwiązania HR. To już drugie z rzędu wyróżnienie dla banku godłem Solidny Pracodawca.

 • Nagroda Top Employer

  Nagroda jest przyznawana przez Top Employers Institute firmom, które tworzą najlepsze warunki pracy, dbają o rozwój talentów czy doskonalą procesy rekrutacji. Aż 6 banków z naszej grupy zdobyło tytuł Top Employer na swoim rynku (nagroda przyznana na początku 2017 r.). Triumfowaliśmy w kategorii finansowej w: Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Holandii i Niemczech. Dzięki temu Grupa Santander otrzymała tytuł Top Employer Europe 2017!

 • Best Benefits Strategy

  Na początku 2017 zostaliśmy laureatem konkursu na najciekawszą i najbardziej efektywną strategię świadczeń pozapłacowych dla pracowników. Komisja konkursowa doceniła szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych, jaki oferujemy pracownikom.