2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Partnerska współpraca

Świadczymy usługi finansowe dla 4,4 mln klientów i traktujemy to jako wielkie zobowiązanie. Naszym celem jest pomoc klientom w ich codziennych sukcesach.

Wierzymy, że kluczem do budowania udanych, partnerskich, długoterminowych relacji jest znajomość potrzeb klientów, uwzględnianie ich w codziennych działaniach oraz strategicznych decyzjach. Dlatego od wielu lat regularnie pytamy naszych klientów o opinie, potrzeby i oczekiwania względem banku. Mając tę wiedzę, możemy:

Cele zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ:

Słuchamy naszych klientów m.in. poprzez:

Klienci Banku Zachodniego WBK

 • Klienci indywidualni

  Pion Bankowości Detalicznej

 • Firmy sektora MŚP

  Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw, BZ WBK Leasing

 • Duże podmioty gospodarcze, samorządy i sektor publiczny

  Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

 • Najwięksi klienci instytucjonalni

  Pion Globalnej Bankowości Korporacyjnej

We wszystkim co robimy, kierujemy się naszymi korporacyjnymi wartościami: Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie.

Skupiamy się na dostarczaniu najwyższej jakości usług i produktów.

 • Przyjazny

  Oferta dostosowana do potrzeb i oczekiwań klientów, obejmująca proste i zrozumiałe produkty oraz usługi.

 • Rzetelny

  Pracownicy traktują innych tak, jak sami chcieliby być traktowani. Działalność banku prowadzona w sposób przejrzysty i zgodnie z zasadami.

 • Dla Ciebie

  Budowanie długotrwałych relacji z klientami. Oferowanie produktów i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.