2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Organizacje i stowarzyszenia

Nasze członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

W ramach współpracy ze Związkiem Banków Polskich w 2016 roku byliśmy zaangażowani w prace:

 • Komitetu ds. finansowania nieruchomości
 • Zespołu roboczego ds. inicjatywy LEADER
 • Komitetu ds. Jakości Usług Finansowych
 • Rady Prawa Bankowego
 • Zespołu roboczego ds. finansowania komunikacji i infrastruktury
 • Komitetu ds. kredytu konsumenckiego
 • Zespołu roboczego ds. funduszy europejskich
 • Komitetu ds. standardów kwalifikacyjnych
 • Jesteśmy partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Przystąpiliśmy do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Bank jest również sygnatariuszem: