Czym jest Odpowiedzialny Biznes?

Bank Zachodni WBK to bank, który dba o Twoje potrzeby.

Obejrzyj film podsumowujący działania, które podjęliśmy w roku 2016 i dowiedz się więcej o tym jak wcielamy w życie zasady Odpowiedzialnego Biznesu.