2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

  • Klient

  • Pracownik

  • Społeczności

  • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Nasze priorytety

Trzy strategiczne obszary zaangażowania społecznego Banku Zachodniego WBK to: edukacja i rozwój nauki, wspieranie inicjatyw społecznych, wyrównywanie szans i walka z wykluczeniem społecznym.

Cele zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ:

Przykłady naszych działań w 2016 roku

  • Zrealizowaliśmy 472 inicjatywy w ramach Santander Universidades, w których uczestniczyło ponad 50 tys. osób.

  • W drugim sezonie Santander Orchestra zagrała 4 koncerty i wydała swój pierwszą – od razu złotą – płytę.

  • Uruchomiliśmy nowy portal edukacyjny dla dzieci, rodziców i nauczycieli www.finansiaki.pl, link otwiera się w nowym oknie.

  • Ponad 660 naszych pracowników zaangażowało się w projekty wolontariackie, które Fundacja Banku Zachodniego WBK wsparła kwotą około 196 tys. zł. Zebraliśmy np. 3 338,6 kg żywności dla banków żywności.

  • Wsparliśmy ponad 140 organizacji w ramach projektu "Bank Dziecięcych Uśmiechów" i blisko 87 biorących udział w programie Bank Aktywnej Młodzieży. Na oba projekty nasza Fundacja przekazała ponad 1,4 mln zł.

Nasze cele