2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

  • Klient

  • Pracownik

  • Społeczności

  • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Jeżeli masz pytania lub sugestie dotyczące raportu, zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Teter, menedżerem ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku Zachodnim WBK.

Katarzyna Teter

e-mail: katarzyna.teter@bzwbk.pl,
tel.: (022) 534 16 77,
adres: Al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa

Adres siedziby rejestrowej

Bank Zachodni WBK S.A.
ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław
www.bzwbk.pl link otwiera się w nowym oknie