2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Kim jesteśmy?

Jesteśmy jednym z największych i najbardziej innowacyjnych banków w Polsce. Wszystkie działania ukierunkowujemy na wdrażanie w życie ujętego w wizji Banku Zachodniego WBK celu bycia najlepszym bankiem detalicznym i biznesowym, który dba o lojalność pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczności lokalnych.

Dbamy o jakość obsługi 4 milionów klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. Nasze produkty są dostępne za pośrednictwem jednej z największych w kraju sieci oddziałów i placówek partnerskich oraz kanałów bankowości elektronicznej.

Bank Zachodni WBK w 2016 roku Wyjaśnienie przypisu 1

 • 4,4 mln

  klientów

 • 11 921

  pracowników

 • 658

  oddziałów własnych

 • 110

  placówek partnerskich

 • 12

  Centrów Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

 • 1 766

  bankomatów i wpłatomatów

 • 3,22 mln

  zarejestrowanych użytkowników bankowości mobilnej i internetowej

Powrót do przypisu1w tekście Stan na koniec 2016 r.

Oprócz kont osobistych, kredytów, kart płatniczych oraz produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, oferowane przez nas usługi finansowe obejmują zarządzanie gotówką, obsługę płatności i handlu zagranicznego, operacje na rynku kapitałowym, pieniężnym, dewizowym i transakcji pochodnych a także usługi maklerskie i zarządzanie aktywami. Nasi klienci mają także dostęp do specjalistycznych produktów spółek powiązanych kapitałowo z Bankiem Zachodnim WBK, w tym m.in. do oferty funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń, leasingu, faktoringu.

W strukturze Banku Zachodniego WBK wyodrębniliśmy cztery centrale (tzw. Centra Wsparcia Biznesu) - w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Wrocławiu (Wrocław to nasza siedziba rejestrowa).

Bank Zachodni WBK S.A. jest jedną z 25 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które należą do prestiżowego grona spółek odpowiedzialnych RESPECT Index. Do RESPECT Index włączane są spółki notowane na GPW, które w swojej działalności uwzględniają czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze, kierują się zasadami ładu korporacyjnego, dbają o relacje z interesariuszami i inwestorami. W 2016 roku zostaliśmy zakwalifikowani do tego indeksu już po raz piąty.

Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Banco Santander SA, który – według danych z początku 2017 roku – figuruje w pierwszej dwudziestce największych banków na świecie i trzech największych banków w Europie.

W 2016 roku Bank Zachodni WBK S.A. tworzył Grupę Kapitałową z 16 jednostkami zależnymi. Ponadto bank posiada akcje w tzw. spółkach stowarzyszonych. Ich szczegółową listę zamieściliśmy na 15 stronie dostępnego TUTAJ link otwiera się w nowym oknie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2016 roku. Dane wskaźnikowe prezentowane w raporcie dotyczą Banku Zachodniego WBK.

Wyniki finansowe banku są szczegółowo opisane w raporcie finansowym, który znajdziesz TUTAJ. link otwiera się w nowym oknie