2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

  • Klient

  • Pracownik

  • Społeczności

  • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Jak zmieniał się nasz wpływ?

Zdajemy sobie sprawę, że jako jedna z największych w Polsce instytucji finansowych odgrywamy ogromną rolę na gospodarczej mapie naszego kraju. Przykładem skali naszego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo jest m.in. to, że jesteśmy jednym z największych płatników podatków w Polsce. W 2016 roku Grupa Banku Zachodniego WBK wpłaciła do państwowej kasy 865 938 tys. złotych w ramach podatku CIT.

Nasi interesariusze oczekują od nas zarówno zwiększania wartości ekonomicznej banku, jak i świadomego, odpowiedzialnego prowadzenia biznesu oraz zaangażowania w ważne inicjatywy – rynkowe, społeczne, edukacyjne itp. Regularnie analizujemy swoje działania pod kątem wpływu społecznego i gospodarczego, jaki nasz bank ma na otoczenie.