2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Grupa Santander

Grupa Santander to jedna z największych grup finansowych na świecie. Działa w sektorze bankowości detalicznej, jest też aktywna w obszarze bankowości prywatnej, biznesowej i korporacyjnej, zarządzania aktywami i ubezpieczeń.

Grupa Santander w liczbach Wyjaśnienie przypisu 1

 • 12,2 tys.

  liczba oddziałów

 • 188,5 tys.

  liczba pracowników

 • 125 mln

  liczba klientów

 • 1 339,1 mld euro

  aktywa ogółem

 • 102 669 mln euro

  kapitał akcyjny

 • 6 204 mln euro

  zysk netto

 • 72 314 mln euro

  kapitalizacja rynkowa

 • 1 102,5 mld euro

  środki klientów w zarządzaniu

Powrót do przypisu1w tekście Dane z końca 2016 r.

Założony 160 lat temu Banco Santander – podmiot dominujący Banku Zachodniego WBK – to bank komercyjny z siedzibą w Santander i centralą operacyjną w Madrycie. Kluczowe rynki, na których bank koncentruje obecnie swoją działalność to Hiszpania (12%), Argentyna (4%), Brazylia (21%), Chile (6%), Meksyk (8%), Stany Zjednoczone (5%), Polska (3%), Portugalia (5%) i Wielka Brytania (20%). Jest również obecny z kredytami konsumpcyjnych w Niemczech, Francji, Włoszech, Polsce i w krajach skandynawskich.

Dywersyfikacja geograficzna (wkład w zysk bazowy Grupy, %)

Grafika przedstawia mapę na której zaznaczone są kluczowe rynki i procentowy wkład w zysk bazowy Grupy Santnader, są to następujące państwa: Stany Zjednoczone (5%), Meksyk 8%, Chile 6% Argentyna 4%, Brazylia 21%, Portugalia 5%, Wielka Brytania 20%, Polska 3% i Hiszpania 12% (siedziba Santander, centrala operacyjna w Madrycie), pozostałe kraje 3%/ Na mapie są zaznaczone również kraje w których bank jest obecny z kredytami konsumpcyjnymi (13%) są to: Austria, Belgia, Dania, Hiszpania, Francja, Finlandia, Holandia, Niemcy, Włochy, Norwegia, Norwegia, Polska, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania

Akcje Banco Santander notowane są m.in. na giełdach papierów wartościowych w Madrycie, Mediolanie, Lizbonie, Londynie, Nowym Jorku, Buenos Aires, a od 3 grudnia 2014 roku także na GPW w Warszawie.