2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Fundacja Banku Zachodniego WBK

Poprzez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły, już od 20 lat wspieramy rozwój młodych ludzi w Polsce. Doceniamy wielki potencjał, jaki tkwi w ich chęci zdobywania wiedzy, potrzebie aktywności i poszukiwaniu autorytetów. Stawiamy na młodzież z przekonaniem, że to dobra inwestycja.

 • Misja Fundacji

  Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości.

 • Wizja Fundacji

  Jesteśmy świadomi, że budowa społeczeństwa obywatelskiego jest procesem długofalowym i wymaga wysiłku wielu podmiotów. Chcemy włączyć się w ten proces, wspierając w szczególny sposób młode pokolenie.

Jak realizujemy naszą misję i wizję?

Główne programy grantowe Fundacji:
Bank Dziecięcych Uśmiechów
589 830  na realizację programu 140 organizacji otrzymało wsparcie
Bank Ambitnej Młodzieży
831 444  na wsparcie programu 87 dofinansowanych podmiotów
 • Bank Dziecięcych Uśmiechów

  Konkurs mikro-grantowy dla instytucji i organizacji społecznych pracujących z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Projekty, które wspiera Fundacja, uczą dzieci wrażliwości społecznej, aktywności obywatelskiej, odpowiedzialności za siebie, za innych i za swoją ojczyznę oraz wskazują pozytywne wzorce.

 • Bank Ambitnej Młodzieży

  Program grantowy dla instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi. Fundacja wspiera inicjatywy realizowane w ramach trzech głównych obszarów tematycznych: rozwój i edukacja, aktywność gospodarcza, społeczna, obywatelska, kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

Fundacja Banku Zachodniego WBK planuje w latach 2017 /2018 rozwinąć swoją działalność w trzech głównych obszarach. Po pierwsze są to realizowane od lat, dwa sztandarowe Programy Grantowe - „Bank Ambitnej Młodzieży” i  „Bank Dziecięcych Uśmiechów” oraz nowa inicjatywa związana z promowaniem idei sportu dla dzieci i  młodzieży pod nazwą Bank Młodych Mistrzów Sportu. W 2017 roku planujemy zrealizować również III edycję programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Celem programu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

Kolejnym kierunkiem naszej działalności są programy własne Fundacji oraz te realizowane wspólnie z innymi organizacjami. Fundacja będzie kontynuować program „Dwie strony sieci” – we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Fundacja wraz z wolontariuszami Banku Zachodniego WBK uczestniczy w programie „Bakcyl” realizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości, za udział w którym otrzymaliśmy wyróżnienie WIB w 2016 r.

Trzecim filarem naszej działalności jest wolontariat pracowniczy. Chcemy jeszcze mocniej wspierać działania wolontariackie naszych pracowników poprzez dofinansowanie najlepszych inicjatyw. Jak co roku będziemy wybierać wolontariat roku poprzez głosowanie wszystkich pracowników. W najbliższym roku planujemy wdrożenie systemu wspierającego wolontariuszy w ich akcjach. Nasz nowy system będzie również wsparciem dla organizacji zgłaszających chęć współpracy z naszymi wolontariuszami. Chcemy mocno zachęcać do udziału w wolontariacie zarówno tym, który organizowany jest na lokalnych rynkach, jak również do tego organizowanego centralnie.

Marzena Atkielska

Prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK

Plany Fundacji na lata 2017/2018

Fundacja Banku Zachodniego WBK planuje rozwinąć swoją działalność w trzech głównych obszarach:

 1. Programy Grantowe: Bank Ambitnej Młodzieży i Bank Dziecięcych Uśmiechów oraz nowe inicjatywy związane z promowaniem idei sportu wśród młodzieży. Nowy program będzie nosił nazwę Bank Młodych Mistrzów Sportu. W 2017 roku planujemy zrealizować kolejną edycję programu „Tu mieszkam tu zmieniam”.
 2. Programy własne oraz wspólne z innymi organizacjami – będziemy m.in. kontynuować program „Dwie strony sieci” – realizujemy go we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.
 3. Wolontariat pracowniczy – m.in. wdrożenie systemu wspierającego wolontariuszy w ich akcjach. Nasz nowy system będzie również wsparciem dla organizacji współpracujących z nami, na rzecz których nasi wolontariusze świadczą wsparcie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o projektach Fundacji, zapraszamy TUTAJ. link otwiera się w nowym oknie