2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Bezpieczeństwo usług i danych

Jako instytucja finansowa, której klienci z zaufaniem powierzają swoje pieniądze, jesteśmy zobowiązani do zachowania jak najwyższych standardów bezpieczeństwa. Nasze priorytety w tym obszarze to: zapewnienie wysokiego poziomu CyberSecurity, monitoring zagrożeń w trybie 24/7 i szybkie reagowanie na nieprawidłowości, wdrażanie najnowszych i najskuteczniejszych rozwiązań technicznych zapewniających bezpieczeństwo systemów, aktywna współpraca z instytucjami finansowymi i polskimi organami ścigania.

Polityka bezpieczeństwa

Zasady zarządzania obszarem bezpieczeństwa spisane są w Podręczniku bezpieczeństwa informacji i opartych na nim procedurach. Dokumenty są stale aktualizowane, m.in. na podstawie bieżącej sytuacji w obszarze bezpieczeństwa, wytycznych regulatorów i instrukcji Grupy Santander.

Działania realizowane przez bank w obszarze bezpieczeństwa:

 • Konsultacje w ramach prowadzanych w banku programów i projektów dotyczących np. bankowości elektronicznej
 • Audyty bezpieczeństwa przeprowadzane przez firmy zewnętrzne
 • Publikowanie informacji na temat aktualnych zagrożeń, kierowane do pracowników oraz klientów
 • Tworzenie stron i komunikatów na temat bezpieczeństwa publikowanych na stronach banku
 • Rozwój procesu, umożliwiającego przekazywanie informacji o aktualnych zagrożeniach w sieci internetowej, dotyczących także klientów banku
 • Obejmowanie szczególną ochroną stacji pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami.
 • Ciągła praca nad zwiększaniem poziomu bezpieczeństwa środowiska bankowego przekłada się na brak poważnych incydentów dotyczących naszych klientów.

Przykłady rozwiązań

BZWBK24 mobile

 • Logowanie odciskiem palca (TouchID) w systemie iOS
 • Zwiększenie bezpieczeństwa przez najnowszy protokół połączenia szyfrowanego TLS 1.2
 • Nowy element aplikacji – kafel „Korzystaj bezpiecznie” przekierowujący do strony poświęconej bezpieczeństwie usług

BZWBK24 internet

 • Zwiększenie bezpieczeństwa przez najnowszy protokół połączenia szyfrowanego TLS 1.2
 • Dedykowana strefa obsługi klienta

Innowacyjna biometria głosowa

Ponad 22,4 tys. klientów aktywnie korzysta z biometrii głosowej. Nasi klienci aktywnie kontaktują się z bankiem w kanale telefonicznym, dlatego udoskonalamy również ten sposób komunikacji. Wdrożona pod koniec 2015 roku biometria głosowa – innowacyjny mechanizm oparty na unikatowych cechach aparatu głosowego – zapewnia dużo szybszą i w pełni bezpieczną identyfikację klienta.

Edukacja klientów

Nadrzędnym celem Banku Zachodniego WBK jest budowanie wartościowych i długoterminowych relacji z klientami przez dostarczanie bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań bankowości internetowej i mobilnej oraz płatności internetowych. Zależy nam także na edukowaniu klientów w zakresie odpowiedniego korzystania z tych rozwiązań.

Nasze działania

 • Wprowadziliśmy Politykę edukacji z bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i mobilnej oraz płatności internetowych. Jej celem jest wzmacnianie świadomości naszych klientów i pracowników z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz zgłoszeń transakcji oszukańczych.

 • Wykorzystujemy skrzynkę odbiorczą, dostępną w bankowości internetowej, do przesyłania informacji na temat zasad bezpiecznego korzystania z naszych usług.

 • Na bieżąco informujemy o istotnych ryzykach związanych z bezpiecznym korzystaniem z bankowości internetowej i mobilnej (np. ostrzeżenia o nowych formach ataków i podstawowych czynnościach pozwalających przeciwdziałać tym zagrożeniom).

 • Aktualizujemy na bieżąco informacje o bezpieczeństwie bankowości internetowej i mobilnej oraz bezpieczeństwie płatności internetowych w serwisie www.bzwbk.pl., link otwiera się w nowym oknie

 • Publikujemy komunikaty na stronie logowania do bankowości internetowej, udostępniamy też informacje o zasadach bezpieczeństwa w aplikacjach mobilnych.

 • Udostępniamy materiały informacyjne o zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i mobilnej (broszury, ulotki) w placówkach banku.

 • Działamy na rzecz zwiększania świadomości z zakresu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym – prowadzimy spotkania z seniorami oraz lekcje w szkołach.

 • Edukujemy pracowników banku w zakresie podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z bankowości mobilnej i internetowej.

Przekazujemy klientom informacje na temat zasad bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i mobilnej:

 • ochrona haseł, kodów SMS, tokenów, danych osobowych i innych poufnych danych przed dostępem osób nieuprawnionych

 • właściwe zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń osobistych (np. komputerów) przez instalowanie i aktualizowanie oprogramowania oraz aplikacji z oficjalnych i bezpiecznych źródeł (w tym oprogramowania antywirusowego)

 • analiza poważnych zagrożeń i ryzyk związanych z pobieraniem niesprawdzonego oprogramowania z internetu

 • korzystanie z zaufanych i sprawdzonych stron internetowych banku

Liczba skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów lub utraty danych
Łączna liczba uzasadnionych skarg
dotyczących naruszenia prywatności
klienta oraz utraty danych, w podziale na:
Liczba skarg Wyjaśnienie czego dotyczyły?
Skargi otrzymane od podmiotów zewnętrznych i uznane przez organizację 3 wysłanie harmonogramu kredytu w niezaklejonej
kopercie, wysłanie dokumentów do nieupoważnionej osoby, rozmowa o danych adresowych na forum w oddziale
Skargi otrzymane od organów regulacyjnych, rozpatrzone jako zasadne 1 wysłanie harmonogramu w niezaklejonej kopercie
Łączna liczba stwierdzonych wycieków, kradzieży lub przypadków utraty danych klienta 4