2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

  • Klient

  • Pracownik

  • Społeczności

  • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Benefity i warunki pracy

81% pracowników banku uważa, że firma oferuje świadczenia dodatkowe, które są zgodne z ich potrzebami. Odsetek zadowolenia z oferty wzrósł o 12 p.p. w stosunku do 2015 roku (badanie zaangażowania pracowników).

Bank Zachodni WBK oferuje pracownikom szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych. Oferta wspiera realizację kluczowych elementów strategii HR:

Czas pracy

W 2016 roku uruchomiliśmy projekt, którego celem jest zmiana sposobu myślenia o czasie pracy. Chcemy, by menedżerowie i pracownicy mieli świadomość, że czas pracy to nie tylko kategoria prawna, ale również biznesowa i społeczna.

Co zrobiliśmy do tej pory?

  • Sieć oddziałów – ruchomy czas pracy
  • Centrum Usług Inwestycyjnych – ruchomy czas pracy
  • Multikanałowe Centrum Komunikacji – równoważny system czasu pracy (od poniedziałku do niedzieli)