2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Bankowość korporacyjna

Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej zajmuje się przedsiębiorstwami z obrotami powyżej 40 mln zł i ekspozycjami kredytowymi przekraczającymi 5 mln zł.

Usługi dla klientów korporacyjnych

Bankowość korporacyjna

 • 8,9 tys.

  klientów

 • 3

  podstawowe segmenty klientów: segment korporacyjny, dużych przedsiębiorstw i finansowania nieruchomości

 • 12

  Centrów Bankowości Korporacyjnej

Klientom korporacyjnym oferujemy m.in.:

 • Finansowanie, m.in. kredyty obrotowe, inwestycyjne, technologiczne, gwarancje, linie wielowalutowe, limity na zabezpieczenie ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej, finansowanie akwizycyjne.
 • Bankowość Transakcyjną, rozliczenia, usługi skarbu.
 • Finansowanie typu trade finance z dedykowanym wsparciem ekspertów z Zespołu Komunikacji z Klientem.
 • Leasing.
 • Faktoring.
 • Usługi bankowości elektronicznej iBiznes24, stworzonej z myślą o potrzebach dużych firm i korporacji.
 • Wsparcie Centrum Obsługi Biznesu Klienta Korporacyjnego (kompleksową obsługę klientów Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej).
 • Błyskawiczną i bezpieczną obsługę telefoniczną klientów z wykorzystaniem biometrii głosowej oraz czaty z Doradcą iBiznes24.
 • Dedykowanego każdemu klientowi Doradcę w Centrum Obsługi Biznesu W BZ WBK Leasing klienci korporacyjni mogą liczyć na unikalną ofertę i indywidualne podejście do klienta. Warunki umów negocjowane są indywidualnie.
Opis obrazka znajduje się poniżej

Infografika dotyczy Multikanałowości centrum obsługi biznesu i składa się z 3 elementów: 1. Profesjonalne doradztwo i obsługa produktów nie kredytowych, 2. Współpraca z 9 tys. klientów CORPO oraz z 420 grupami kapitałowymi GBK, 3. Kompleksowe wsparcie w zakresie bankowości elektronicznej. Ikony pokazują, że w 2015 roku obsługa polegała na kontakcie mailowym oraz telefonicznym, w 2016 roku do dwóch poprzednich kanałów kontaktu zostały dodane dwa nowe: elektroniczne wnioski oraz czat, w 2017 roku piątą możliwością kontaktu stała się wideorozmowa.

W 2016 roku koncentrowaliśmy się na obszarach:

Międzynarodowe kontakty i kontrakty

Program Rozwoju Eksportu

Program Rozwoju Eksportu (PRE) to projekt skierowany do firm, które chcą rozpocząć działalność poza Polską lub które chcą się rozwijać na kolejnych rynkach zagranicznych. Inicjatorem PRE jest Bank Zachodni WBK, zaś partnerami merytorycznymi: Bisnode, Google, KPMG i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.

Na projekt składają konferencje, seminaria, śniadania, biznesowe oraz wirtualne i stacjonarne misje handlowe. Podczas wydarzeń partnerzy dzielą się z przedsiębiorcami merytoryczną wiedzą i doświadczeniem. Prezentują konkretne, praktyczne narzędzia i rozwiązania z zakresu finansowania handlu zagranicznego, ubezpieczeń, analizy potencjalnych rynków ekspansji, weryfikacji partnerów biznesowych czy możliwości wykorzystania dotacji. Poruszane zagadnienia są systematycznie konsultowane z przedsiębiorcami, dzięki czemu są dopasowane do ich zainteresowań.

W 2016 roku Program Rozwoju Eksportu został uhonorowany nagrodą LUMINATUS Bloomberg Businessweek Polska dla najbardziej innowacyjnych projektów na polskim rynku.

 • W czterech dotychczasowych edycjach PRE uczestniczyło łącznie ponad 2 670 firm korporacyjnych.
 • 170 firm nawiązało bezpośrednie kontakty biznesowe z zagranicznymi partnerami podczas zorganizowanych misji handlowych.
 • Utworzono sieć ambasadorów Programu Rozwoju Eksportu – przedsiębiorców, którzy inspirują firmy ze swego regionu do ekspansji zagranicznej, współprowadząc warsztaty i rozmowy podczas biznesowych śniadań eksportowych.

W 2016 roku kontynuowaliśmy program w odświeżonej formule, zapewniającej klientom dostęp do nowych partnerów biznesowych na wielu rynkach zdominowanych przez Grupę Santander.

Pierwsza misja wyjazdowa: polscy przedsiębiorcy w Hiszpanii

W listopadzie 2016 roku ponad 20 firm z branży spożywczej – producentów nabiału, mięsa, ryb oraz słodyczy – poszukujących możliwości rozwoju biznesu na Półwyspie Iberyjskim, zaproszono do Madrytu na spotkania z przedstawicielami sieci handlowych w Hiszpanii. Misję wspierał Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hiszpanii.

Podczas trzydniowej wizyty, której towarzyszyły prezentacje firm oraz degustacje produktów, polska delegacja odbyła indywidualne spotkania biznesowe ze swoimi hiszpańskimi odpowiednikami z branży spożywczej, w tym przedstawicielami wiodących sieci handlowych w tym kraju. Uczestnicy misji odbyli również wizytę studyjną na Mercamadrid – największej giełdzie towarowej w Europie i drugiej co do wielkości na świecie giełdzie artykułów rolno-spożywczych.

Sztuka networkingu

W ramach rozwoju oferty niefinansowej dla klientów korporacyjnych, w czerwcu 2016 roku – wspólnie z czterema innymi bankami z grupy (z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Chile i Meksyku) - uruchomiliśmy usługę Santander Trade Network, której celem jest wspieranie eksporterów i importerów w międzynarodowej ekspansji na rynkach, gdzie obecna jest Grupa Santander.

Santander Trade Network składa się z 4 bloków usług,, link otwiera się w nowym oknie które bank może świadczyć dla klientów poprzez rozbudowaną sieć ekspertów działających lokalnie na rynkach grupy:

 1. Marketing i komunikacja – badania rynkowe, strategia komunikacji, plan działań marketingowych, optymalizacja wyszukiwarek internetowych (SEO)
 2. Networking – organizacja spotkań handlowych, prezentacja produktów i usług, udział w targach międzynarodowych
 3. Centra biznesowe – wirtualne biuro, wynajem powierzchni biurowych
 4. Inne usługi – wsparcie prawno-podatkowe, usługi rekrutacyjne

Jak to działa?

 1. Klient wybiera kraj i interesującą go usługę, następnie wypełnia krótki formularz, który pozwoli dostawcy w kraju docelowym przygotować ofertę.
 2. Otrzymuje wstępną ofertę od 3-4 dostawców. Wcześniej firmy zostają poddane starannej weryfikacji, podczas której szczególną rolę odgrywa potwierdzone doświadczenie w zakresie realizowanych usług, ich jakość oraz stabilna sytuacja finansowa.
 3. Wybiera tę ofertę, która spełnia jego wymagania merytoryczne i budżetowe.
 4. Następnie, na bazie dwustronnego porozumienia, klient może rozpocząć współpracę z wybranym ekspertem. Za usługę rozlicza się bezpośrednio z wybranym usługodawcą.

Bank nie otrzymuję wynagrodzenia za pośrednictwo w tym procesie.

Wsparcie rolnictwa i agrobiznesu

Doceniając znaczenie i potencjał rozwojowy sektora rolno-spożywczego, już w 2014 roku przyznaliśmy tej branży priorytet strategiczny. Chcemy być najlepszym partnerem dla wszystkich uczestników tego rynku, w tym dostawców środków do produkcji, rolników i przetwórców.

Dzięki wprowadzonym w 2016 roku zmianom, bank dysponuje kompleksową ofertą dla sektora rolnego, łączącą warunki krótko i długoterminowego finansowania z elastycznymi rozwiązaniami „szytymi na miarę”.

Jak budujemy naszą ekspertyzę?

Środki unijne dla innowacji

Zależy nam na wspieraniu polskich przedsiębiorców w wykorzystaniu środków unijnych dla finansowania przedsięwzięć innowacyjnych.

Troje bankierów z Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej BZ WBK otrzymało tytuły Liderów Sprzedaży Gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W konkursie organizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Związek Banków Polskich, przedstawiciele BZ WBK stanęli na wszystkich trzech miejscach podium w konkursie indywidualnym doradców w rywalizacji międzybankowej. Jednocześnie Bank Zachodni WBK otrzymał tytuł „Bankowej Kuźni Liderów" za najwyższe indywidualne kwoty udzielonych gwarancji.

Portal „Dotacja dla Twojej Firmy"

4 kwietnia 2017 roku Bank Zachodni WBK uruchomił funkcjonalność, która pozwala określić menedżerom korporacji najlepsze dla ich firm programy unijne w perspektywie 2014-2020. Portal „Dotacja dla Twojej firmy” jest dostępny z poziomu bankowości elektronicznej iBiznes24. Powstał we współpracy z partnerem merytorycznym banku firmą Crido Taxand profesjonalnie zajmującą się pozyskiwaniem dla firm dotacji unijnych.

W ramach Portalu dostępne jest narzędzie Dotacjometr, dzięki któremu firma, po odpowiedzi na pytania dotyczące swojej działalności i planowanego projektu, uzyskuje informację o programach unijnych najbardziej dostosowanych do jej potrzeb oraz terminach naboru wniosków o dotacje dla wybranych programów. Dodatkowo klienci uzyskają skróconą informację o podstawowych parametrach tego programu i instytucji odpowiedzialnej za nabór wniosków.