2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Globalna bankowość korporacyjna

Pion Globalnej Bankowości Korporacyjnej świadczy kompleksowe usługi finansowe największym klientom biznesowym, w tym korporacjom obsługiwanym w ramach międzynarodowych struktur Grupy Santander. Pion rekomenduje klientom globalnej bankowości korporacyjnej decyzje w zakresie bankowych produktów kredytowych, depozytowych, instrumentów finansowych oraz obsługi bieżącej.

Rozwiązania dla naszych klientów

Bankowość globalna

 • 190 klientów

  największych spółek i grup kapitałowych

 • Sektor

  paliwowy, energetyczny, wydobywczy, medialno-telekomunikacyjny, finansowy, FMCG, farmaceutyczny, handlu detalicznego, chemiczny, AGD i inne

 • Usługi

  inwestycyjne, korporacyjne, transakcyjne (w tym bieżące, średnio- i długoterminowe finansowanie, gwarancje, obsługę fuzji i przejęć, zarządzanie płynnością, usługi powiernicze i transakcyjne) oraz usługi skarbowe oferowane klientom indywidualnym, komercyjnym i korporacyjnym. Oferta Domu Maklerskiego BZ WBK.

Pracownicy Pionu Globalnej Bankowości Korporacyjnej wspierają swoich klientów w zakresie bankowych produktów kredytowych, depozytowych, instrumentów finansowych oraz obsługi bieżącej.

Santander Global Platform (SGP)

SGP to globalna platforma, dzięki której klienci korporacyjni grupy posiadający konta w wielu krajach, mogą uzyskać dostęp do swoich rachunków za pośrednictwem jednego systemu. Do platformy podłączone są wszystkie główne kraje Grupy Santander z wyjątkiem Puerto Rico i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dla międzynarodowych klientów korporacyjnych oznacza to brak konieczności otwierania lokalnych systemów bankowości elektronicznej w każdym z krajów. SGP pozwala dodatkowo na odczytywanie wyciągów z rachunków prowadzonych w bankach trzecich. Jedyny wymóg to podłączenie banku do sieci SWIFT.

Więcej niż standard

Globalna Bankowość Transakcyjna udostępniła swoim klientom nowy kanał komunikacji – BZ WBK Connect. Stanowi on rodzaj bezpośredniego połączenia serwera obsługującego system finansowo-księgowy klienta z serwerem banku. Platforma umożliwia realizowanie transakcji płatności krajowych i zagranicznych, pobieranie wyciągów dziennych oraz sprawdzanie stanu środków zgromadzonych na rachunkach klienta. Funkcjonalne i elastyczne rozwiązanie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów korporacyjnych, którzy coraz częściej poszukują wsparcia wykraczającego ponad tradycyjne zasady obsługi bankowej.

Rozwiązanie zaimplementowano w 14 dużych grupach kapitałowych, w ramach których działa łącznie około 100 spółek.

Z myślą o nierezydentach

Od marca 2016 roku klienci indywidualni, którzy nie są rezydentami w Polsce, mogą korzystać z wymiany walut poprzez platformę e-FX, w ramach bankowości elektronicznej i mobilnej (BZWBK24 oraz BZWBK24 Mini Firma), bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia woli. Wcześniej nie było to możliwe ze względów regulacyjnych.

Dla kogo e-FX?

Usługa będzie przydatna między innymi dla studentów zagranicznych uczących się na polskich uczelniach, z którymi współpracujemy w ramach Santander Univerisdades, a także dla szerokiej grupy pracujących w Polsce nierezydentów, którzy mają lub otworzą rachunki w Banku Zachodnim WBK.

Dzielimy się wiedzą

Nasi eksperci z Pionu Globalnej Bankowości Korporacyjnej dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach merytorycznej współpracy z uczelniami wyższymi.

Przykład:

„Wycena instrumentów pochodnych stopy procentowej” była tematem wykładu, przeprowadzonego przez naszego eksperta z Departamentu Usług Skarbu dla studentów krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Interaktywna formuła zajęć pozwoliła na wyłonienie grupy 10 najlepszych uczestników, dla których nagrodą był dodatkowy, jednodniowy warsztat szkoleniowy z wyceny, prowadzony w Thomson Reuters w Warszawie.

Kształcimy bankierów przyszłości!

„Bankier Przyszłości” to wyjątkowy projekt przygotowany przez Obszar Rynków Finansowych Pionu Globalnej Bankowości Korporacyjnej we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W ramach projektu uruchomiono studia podyplomowe „Kompleksowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw”. Studenci zdobędą szeroką wiedzę merytoryczną, co ważne, osadzoną w lokalnych i międzynarodowych realiach rynkowych. Projekt wykorzystuje kompleksową wiedzę ekspertów – od umiejętności sprzedaży wielu produktów finansowych i finansowania działalności, przez hedging ryzyka rynkowego, po inwestycje kapitałowe, gdzie potrzeby klienta stanowią centrum wszystkich działań.

Nagrody i wyróżnienia

 • Awans w konkursie „Dealer Skarbowych Papierów Wartościowych”

  W zakończonym we wrześniu 2016 roku konkursie na Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) na 2017 rok Bank Zachodni WBK awansował z 7. na 5. miejsce! DSPW ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowania potrzeb pożyczkowych państwa, poprawę płynności, przejrzystości i efektywności rynku Skarbowych Papierów Wartościowych (SPW). Banki ze statusem DSPW mają – jako jedyne – możliwość nabywania SPW na przetargach organizowanych przez Ministerstwo Finansów.

 • Maklerzy z nagrodami

  W 2016 roku rachunek maklerski Biura Maklerskiego Banku Zachodniego WBK S.A. zajął 3. miejsce w rankingu „Gazety Finansowej”. Jeden z maklerów Biura Maklerskiego uzyskał także tytuł Młodej Gwiazdy Rynku Finansowego w plebiscycie zorganizowanym przez gazetę „Parkiet” oraz Związek Maklerów i Doradców.