2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Bank dla MŚP

Chcemy być partnerem klienta MŚP, służyć mu doradztwem i świadczyć szeroki zakres usług niefinansowych, w tym: pomoc w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi kontrahentami i inwestorami, przekazywanie ważnych informacji branżowych, organizację specjalistycznych warsztatów i szkoleń.

Nasza odpowiedź na potrzeby MŚP

 • Obsługujemy ponad 290 tys. klientów MŚP.
 • 11 tys. firm MŚP dołączyło do grona naszych klientów w 2016 roku.
 • Oferujemy pomoc doradcy indywidualnego dla każdej firmy.
 • Klienci MŚP korzystają z kont firmowych, kart płatniczych, serwisu internetowego i mobilnego, kredytów i pożyczek, faktoringu, leasingu, wsparcia handlu zagranicznego, (w tym z wykorzystaniem modułu trade finance), lokat i inwestycji. Klientów MŚP wspiera Multikanałowe Centrum Komunikacji, Centrum Obsługi Klientów Firmowych, Helpdesk bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma Plus i iBiznes24.

Nasz Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw wspiera rozwój biznesu klientów, opierając się na trzech kluczowych zasadach. Są to:

 1. Wysoka jakość obsługi kompetentnych doradców w oddziałach oraz funkcjonalność zdalnych kanałów kontaktu.
 2. Budowanie lojalności i rozwój długoterminowych relacji z klientami.
 3. Wyróżniająca się prosta oferta z dodatkowymi usługami pozafinansowymi.

Zgodnie z przyjętą strategią, stawiamy na prostotę oferty i łatwość dostępu do usług bankowych.

Najważniejsze działania:

Nowości w bankowości internetowej, mobilnej i telefonicznej

 • Uruchomiliśmy aplikację iBiznes24 mobile, w ramach której można m.in. wykonywać przelewy do ZUS i US.
 • Wprowadziliśmy szerszy zakres obsługi telefonicznej klientów MŚP przez Multikanałowe Centrum Komunikacji (wnioskowanie o kredyt) oraz przez Centrum Obsługi Klientów Firmowych (otwieranie i zamykanie rachunków bieżących, lokat negocjowanych, kart – przez telefon dla MŚP z wyższym poziomem obrotów).
 • Udostępniliśmy funkcję „e-FX Wymiana walut” wszystkim klientom korzystającym z BZWBK24 Mini Firma bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia.
 • W BZWBK24 Mini Firma i BZWBK24 Moja Firma plus wprowadziliśmy nową stronę startową. Dzięki temu klienci mogą zarządzać wszystkimi najważniejszymi opcjami z jednego miejsca (m. in. wykres posiadanych środków, uproszczona historia rachunku).
 • W 2017 roku uruchomiony został portal obsługi klientów leasingowych eBOK24.

Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

Bank Zachodni WBK zdobył statuetkę i tytuł Bankowego Lidera Jakości 2016 w XVII edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. Kapituła konkursu wyróżniła nasz bank za wybitnie aktywną działalność na rzecz małych i średnich firm, szeroką ofertę i wysoką jakość obsługi klientów sektora MŚP.

Nagroda „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” jest potwierdzeniem trafności przyjętej przez Bank Zachodni WBK strategii dla małych i średnich firm. We wszystkich obszarach swojej działalności dbamy o to, by dla klientów być więcej niż wyłącznie partnerem biznesowym. To założenie znajduje swoje odzwierciedlenie w filozofii podejścia do klienta „Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie”, która przyświeca działalności banku, a która stanowi podstawę wprowadzonej wiosną nowej strategii dla MŚP.

BZ WBK Leasing, jako jedyna firma leasingowa, otrzymał wyróżnienie od organizatorów Banking Forum 2016 za wyznaczanie najwyższych standardów rynkowych w finansowaniu inwestycji. Wyróżnienie zostało przyznane za „wprowadzanie nowych standardów finansowania inwestycji: transparentność wobec klientów i wzrosty znacząco przebijające rynek czwarty rok z rzędu".

Wspieramy przedsiębiorczość kobiet

BZ WBK Leasing przygotował specjalną ofertę „Sukces kobiet w biznesie”. Jest ona dedykowana kobietom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które chcą sfinansować inwestycje w swój biznes zarówno w ramach nowej działalności, jak i działalności już istniejącej.

Przykłady inwestycji wspieranych w ramach „Sukcesu kobiet w biznesie”:

Dodatkiem do finansowania jest ubezpieczenie office assistance za 1 zł. Oferta obejmuje pełen pakiet pomocy technicznej i obsługi serwisowej oraz profesjonalne wsparcie prawne, w przypadku wystąpienia np. pożaru, zalania, stłuczonej szyby, kradzieży z włamaniem, awarii sprzętu biurowego lub IT.

Przedstawiciele BZ WBK Leasing biorą udział w spotkaniach biznesowych przeznaczonych dla kobiet, podczas których prezentowana jest oferta. Spotkania organizowane są w ramach Wielkiej Wymiany Kontaktów w 10 miastach w całej Polce, m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy. W każdym spotkaniu bierze udział 100-150 osób (głównie kobiet). W ramach tych wydarzeń organizowane są wymiany networkingowe, a nad ich efektywnością czuwa wyspecjalizowana firma.

Dzielimy się wiedzą

Akademia Przedsiębiorcy

W ramach wieloletniego przedsięwzięcia, jakim jest „Akademia Przedsiębiorcy” Banku Zachodniego WBK, w ciągu minionego roku przeprowadziliśmy kolejny cykl ogólnopolskich konferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Poświęcono je tematyce związanej z handlem zagranicznym, prowadzeniem działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii i internetu w biznesie.

 • 50

  miast

 • 3 tys.

  uczestników

 • Edycja wiosenna

  Temat: „Światowe rynki szeroko otwarte dla polskich przedsiębiorców”

 • Edycja jesienna

  Temat: „Podbij rynki dzięki nowym technologiom”

Zorganizowaliśmy ponadto kilkaset warsztatów i szkoleń (łącznie dla 5 tys. firm) w skali lokalnej, dostosowując zakres merytoryczny do potrzeb przedsiębiorców zgłoszonych w danym rejonie. Tematyka przeprowadzonych sesji koncentrowała się wokół funduszy europejskich, zagadnień z zakresu eksportu i importu, digitalizacji i agrobiznesu.

Firmowe ewolucje

Projekt „Firmowe ewolucje” to integralna część strategii rozwoju biznesu w segmencie MŚP.

We wrześniu 2016 roku w TVP 1 rozpoczęto emisję drugiej serii programu telewizyjnego dla małych i średnich firm pt. „Firmowe Ewolucje”, realizowanej pod patronatem Banku Zachodniego WBK. Cel programu to zdiagnozowanie sytuacji przedsiębiorstw, przekazanie im wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu i zainspirowanie do rozwoju w najbardziej obiecujących kierunkach.

W ramach projektu „Firmowe ewolucje” organizujemy spotkania edukacyjne dla przedsiębiorców - lokalnych klientów Banku Zachodniego WBK. Dzięki warsztatowej formule spotkań przedsiębiorcy są mocno zaangażowani w dyskusję i wymianę doświadczeń. Dla przedsiębiorców to także doskonała okazja do nawiązania nowych relacji biznesowych, wymiany dobrych praktyk, zobaczenia, „jak robią to inni” oraz – w efekcie – wykorzystania praktyk i pomysłów u siebie w firmie.

W 2016 roku uruchomiliśmy portal www.firmoweewolucje.bzwbk.pl, link otwiera się w nowym oknie, na którym znajdują się wszelkie nasze inicjatywy i działania związane z ofertą, usługami oraz szeroko pojętym wsparciem klienta MŚP.

Dostęp do globalnej wiedzy

Jako członek Grupy Santander możemy oferować naszym klientom dostęp do szerokiej wiedzy na temat rynków globalnych i pomóc im w zagranicznej ekspansji. SantanderTrade.com to platforma, która zawiera kompletne i aktualne dane oraz informacje o wymianie handlowej z 185 krajami – głównymi kierunkami eksportu i importu na całym świecie.

SantanderTrade.com

 • Ponad 25 tys. raportów opisujących poszczególne branże wymiany międzynarodowej.
 • Bazy danych importerów i eksporterów z wybranych branż gospodarki.
 • Ponad milion ofert i przetargów z całego świata.
 • Aktualna informacja o ponad 40 tys. targów i wystaw w różnych krajach.
 • Informacje o regulacjach i zasadach wymiany międzynarodowej w wielu krajach, łącznie ze specyficznymi dla rynku lub branży uwarunkowaniami, o których trzeba wiedzieć, rozpoczynając wymianę handlową.