2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

O raporcie

Nasi interesariusze oczekują od nas kontynuowania publikacji raportów odpowiedzialnego biznesu:

„Trzeba pogratulować bankowi wytrwałości. Niech Zarząd wie, że to ma sens, raporty były, są i będą potrzebne.” – uczestnik panelu interesariuszy Banku Zachodniego WBK

Główne etapy naszego procesu raportowania

Raporty odpowiedzialnego biznesu Banku Zachodniego WBK S.A. publikujemy w cyklu rocznym. Poprzedni raport wydaliśmy w 2016 roku, a obejmował dane za 2015 rok. Tegoroczny obejmuje dane dla spółki od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku. Podobnie jak w zeszłym roku nasz raport opracowaliśmy zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi raportowania Global Reporting Initiative G4, opcja CORE – poziom podstawowy.

Aby określić, które informacje najlepiej oddają najważniejsze kwestie odpowiedzialnego biznesu naszej działalności:

Bieżący raport nie wiąże się ze znaczącymi zmianami dotyczącymi zasięgu raportowania czy też zastosowanych metod pomiaru w stosunku do raportu poprzedniego. Dotyczy on działań spółki Bank Zachodni WBK S.A. oraz efektów tych działań.

Wszystkie aspekty raportowania, które zostały uznane w procesie określania treści raportu za najistotniejsze, wpływają zarówno na naszą organizację i jej cele, jak i na nasze otoczenie.

Aspekty raportowania

Priorytetowe aspekty raportowania za rok 2016:
Aspekt
Wpływ na bank Wpływ na otoczenie
Odpowiedzialna sprzedaż i przeciwdziałanie missellingowi
Etyczna komunikacja marketingowa i rzetelne, zrozumiałe dla klientów informowanie o produktach i usługach
Jakość obsługi klientów i poziom ich satysfakcji
Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
Różnorodność i równość szans w miejscu pracy, w tym równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn
Rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników
Zgodność z regulacjami
Bankowość mobilna i internetowa oraz podejście do bezpośredniego kontaktu z klientem (sieć placówek)
Portfolio produktów, w tym nowe produkty i innowacje
Strategia banku i kierunki jego rozwoju

Pozostałe aspekty:

Podziękowania

W pracę nad raportem odpowiedzialnego biznesu, co roku angażuję się bardzo duże grono osób, za co serdecznie dziękujemy i co bardzo cenimy. To dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu możemy później nazywać ten materiał – raportem społecznym.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych interesariuszy zewnętrznych, którzy poświęcili swój czas, aby ocenić ubiegłoroczny raport oraz wskazać tematy, które ich zdaniem powinniśmy opisać.

Dziękujemy również wszystkim tym którzy, napisali o swoich oczekiwaniach w ankiecie – zarówno pracownikom, jak i interesariuszom zewnętrznym.

W tym roku chcieliśmy również bardzo podziękować, za wyjątkowe zaangażowanie w cały proces pracy nad raportem członkowi zarządu – Marcinowi Prellowi, który z ramienia Zarządu reprezentował bank podczas spotkań z interesariuszami i brał aktywny udział procesie tworzenia raportu.

Raport ten nie powstałby bez pomocy i zaangażowania pracowników Banku Zachodniego WBK. Dziękujemy wszystkim dyrektorom jednostek, którzy uczestniczyli w określeniu kwestii najistotniejszych z punktu widzenia naszej organizacji. Nasze szczególne podziękowania kierujemy do osób, które pomagały nam w konsultacji treści tegorocznego raportu, dostarczyły niezbędne dane, zgodne z wymogami Global Reporting Initiative (GRI) oraz uczestniczyły w procesie weryfikacji raportu przez niezależnego audytora. Byli to:

 • Banasiak Beata,
 • Berdych Katarzyna,
 • Błażukiewicz Anna,
 • Borkowska Monika,
 • Broniarz Małgorzata,
 • Ceitel Lidia,
 • Czylkowska Lidia,
 • Dominiczak Katarzyna,
 • Dziewulska-Mucha Aleksandra,
 • Filipowska-Stempin Aneta,
 • Gajewska Joanna,
 • Gierasimowicz Kamil,
 • Glińska-Pytlarz Agnieszka,
 • Hoppel Michał,
 • Ignaczak Ewelina,
 • Jakubowska Maria,
 • Janiak Maria,
 • Kaczmarczyk Agata,
 • Kaczmarowska Olga,
 • Kamińska Justyna,
 • Kaźmierczak Bartosz,
 • Kędzierski Kamil,
 • Konopka Magdalena,
 • Krawczuk Marcin,
 • Krawczyk Elżbieta,
 • Nachyła Agnieszka,
 • Niedziółka Angelika,
 • Okoń Dorota,
 • Osińska Agnieszka,
 • Rzepliński Janusz,
 • Rzymska Ewelina,
 • Sokal Andrzej,
 • Stadler Dorota,
 • Staśczak Dariusz,
 • Słaba Dorota,
 • Szymańska Joanna,
 • Taterka Leszek,
 • Tomaszewska Małgorzata,
 • Walaszczyk-Szymańska Marta,
 • Włodarski Maciej,
 • Wolf Ewa,
 • Woźniczka Małgorzata,
 • Żulewski Jakub.

Bardzo serdecznie dziękujemy również wszystkim pracownikom Banku Zachodniego WBK, którzy wzięli udział w sesji zdjęciowej, która została wykorzystana do zilustrowania treści zawartych w raporcie.

Raport, który Państwo macie przed sobą to efekt pracy i zaangażowania wielu osób.

Raz jeszcze, wszystkim serdecznie dziękujemy.