2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

  • Klient

  • Pracownik

  • Społeczności

  • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Ankieta

Czy odpowiada Pani/Panu internetowa forma raportu odpowiedzialnego biznesu?pole jest wymagane
Czy znalazły się na stronie informacje, które wzbudziły Pani/Pana zainteresowanie?pole jest wymagane
Jaki dział w raporcie, jest dla Pani/Pana najbardziej interesujący? pole jest wymagane
Czy po zapoznaniu się z raportem, wzrosła Pani/Pana świadomość na temat odpowiedzialnego biznesu (CSR)? pole jest wymagane
W skali od 1 do 10, jak ocenia Pani/Pan użyteczność treści zawartych w raporcie? pole jest wymagane
Czy ma Pani/Pan jakieś sugestie dotyczące raportu?pole jest wymagane
Jaką grupę Pani/Pan reprezentuje? pole jest wymagane